Skip to main content
Train de (startende) trainer

Train de (startende) trainer

“Wijsheid is weten, erkennen, aanvaarden en veranderen” Inspire.nl

Steeds vaker zien scholen en besturen het belang van begeleiding van de docent. Het draagt bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de individuele docent en het volledige team.

Steeds meer docenten worden opgeleid en ingezet als coach voor hun (startende) collega’s of voor zij-instromers. Een waardevolle ontwikkeling. Na het succesvol volgen van de training krijg je handvatten om een plek in de organisatie te vinden. Je ontwikkelt zelfvertrouwen en het vertrouwen van collega’s groeit. De coachvaardigheden en de kwaliteit van de coaching worden verbeterd.

Doelgroep : Docenten die (startende) docenten trainen.

Werkwijze: Afhankelijk van de beginsituatie en wensen wordt een traject op maat gemaakt, passend bij de coach en de schoolsituatie.

Thema’s als onderdeel van de training

  • Zelfvertrouwen en vertrouwen;
  • Feedback geven;
  • Omgaan met weerstand;
  • Aanspreken en afspreken;
  • Borging en duurzame verandering;
Neem contact met ons op

Train de (startende) trainer

“Wijsheid is weten, erkennen, aanvaarden en veranderen” Inspire.nl

Steeds vaker zien scholen en besturen het belang van begeleiding van de docent. Het draagt bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de individuele docent en het volledige team.

Steeds meer docenten worden opgeleid en ingezet als coach voor hun (startende) collega’s of voor zij-instromers. Een waardevolle ontwikkeling. Na het succesvol volgen van de training krijg je handvatten om een plek in de organisatie te vinden. Je ontwikkelt zelfvertrouwen en het vertrouwen van collega’s groeit. De coachvaardigheden en de kwaliteit van de coaching worden verbeterd.

Doelgroep : Docenten die (startende) docenten trainen.

Werkwijze: Afhankelijk van de beginsituatie en wensen wordt een traject op maat gemaakt, passend bij de coach en de schoolsituatie.

Thema’s als onderdeel van de training

  • Zelfvertrouwen en vertrouwen;
  • Feedback geven;
  • Omgaan met weerstand;
  • Aanspreken en afspreken;
  • Borging en duurzame verandering;
Neem contact met ons op
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer